Forsiden - Bussterminaler - Nyheter - Prosjekter - Kunngjøringer - Om oss - Kontakt oss
 

Prosjekter

Design:Innovasjon AS

Bussterminaler er en nødvendig del av infrastrukturen for å drive kollektivtrafikk i fylket. Utbygging av kollektivknutepunkter skjer ofte i samarbeid med andre aktører, bla. Statens vegvesen og Jernbaneverket. Bygging av nye terminaler er de siste årene finansiert ved bruk av Akershus fylkeskommunes andel av ”Oslo-pakke 2” -midler.

Det er inngått prinsippavtale mellom Statens vegvesen Region øst, Jernbaneverket og Akershus KollektivTerminaler FKF som regulerer forvaltning, drift og vedlikehold av kollektivanlegg i Akershus fylke.

I henhold til denne har AKT ansvaret for bussterminaler (inkl. drosjeholdeplasser og innfartsparkering) som har tilknytning til viktige jernbanestasjoner eller har sju eller flere oppstillingsplasser for buss.